Our Blog

Categories Archives


You are currently viewing all posts published under Авторско Право

КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА В ЕВРОПА – ИСТОРИЯ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

  • Standard
  • 1

Автор: Докторант Борис Бончев Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Университет по библиотекознание и информационни технологии Възникване на Колективното управление ...

Read more

Проект за ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА на авторското право и сродните му права

(Коментар на Георги Саракинов) На 17.04.2019г. Европейският парламент утвърди две директиви, уреждащи въпроси, свързани изключително с регламентирането на авторското право и сродните му права, а ...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!