Our Blog

Categories Archives


You are currently viewing all posts published under Управление на Права

Проект за ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА на авторското право и сродните му права

(Коментар на Георги Саракинов) На 17.04.2019г. Европейският парламент утвърди две директиви, уреждащи въпроси, свързани изключително с регламентирането на авторското право и сродните му права, а ...

Read more

Годишни отчети за 2016 на ПРОФОН и МУЗИКАУТОР – поглед отвътре

Годишните отчети на Музикаутор и Профон, дават добра представа за развитието на българския музикален бизнес. Като дружества за колективно управление на права, те отразяват отношението на ...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!