Our Blog

Kакво правят потребителите докато гледат телевизия?

  • Image
  • 0

Актуално проучване във Великобритания изнася следните обобщени резултати: Към края на 2013 г., 78% от анкетираните извършват някаква друга дейност докато гледат телевизия.  Проучването е на British Telecom а данните се отнасят за м.октомври, 2013 г.

Screen Shot 2014-01-14 at 6.17.43 PM

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!