SCI Technology (Независимо Дружество за Управление на Права)

SCI - НДУП

За SCI (Независимо Дружество за Управление на Права - НДУП)

SCI е „Независимо дружество за управление на права“ (НДУП). Дружеството е вписано в Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права. Можете да видите този регистър на страницата на Министерство на Културата.

Появата на такива дружества стана възможна след последните промени в Закона за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП) от 29.03.2018 г. Целта на такива дружества е да се децентрализира управлението на права и да се дадат повече възможности на правоносителите да печелят повече.

Лицензионни документи

Mожете да видите документите на дружеството в Регистъра тук.

Управлявани Права

Колективно управление на авторски и сродни на тях права на автори, артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и продуценти на аудиовизуални произведения за публично изпълнение на музикални произведения, изпълнения, звукозаписи и музикални видеозаписи (записи на аудиовизуални произведения) чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и превозни средства.

Контактна Информация

Страница: http://muzikalniprava.info

Поща: muzikalniprava@gmail.com

Телефон: +359 888 942 566

Лице за контакт: Борис Бончев (пълномощник на управителя)

ЕИК: 201258144

Правоносители

Венцислав Василев Дреников

Токсити Пъблишинг ЕООД

Станислав Петров Пандин

Цветан Иванов Ангелов

SCI и Токсити

Партньор

alert-success

С цел оптимизация на разходите и спестяване на пари на правоносителите, SCI реши да довери административното и техническото си обслужване на Токсити. Това решение е продиктувано от експертизата на компанията. За целта двете компании подписаха договор за доставка на услуги.

Последни Новини

2018-11-23: Първият доставчик на in-store услуги, който използва каталога на SCI e Маркет Радио.

2018-11-14: SCI поличи удостоверението си за Независимо Дружество за Управление на Права (НДУП).

2018-09-29: SCI Technology започна да си партнира с Токсити Груп ООД, като подписа договор за технологични и административно обслужване.

2018-09-21: SCI Technology вече е в регистъра на лицата, подали заявление за регистрация на страницата на Министерство на Културата.

SCI за Артисти

Ако сте автор, продуцент или артист-изпълнител, вие можете да договорите с нас управлението на вашите права за публично изпълнение чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и превозни средства.

По този начин вие ще монетизирате правата си чрез услугите предоставяни от нашите партньори (доставчици на in-store услуги за търговски обекти).

Можете да прекратите договора си с SCI по взаимно съгласие, с тримесечно предизвестие или с изтичане на срока на договора.

 

 

Музикален каталог на SCI: (към 2018-12-11)

Правоносители: 238

Музикални произведения: 2935

SCI за Доставчици на Услуги

Ако сте доставчик на in-store услуги за търговски обекти, вие можете да договорите използването на музикалните произведения от нашия каталог за нуждите на вашите услуги.

Това става с подписването на стандартен договор за отстъпване на права, който можете да намерите тук.

Партньори, които ни се довериха:


Клиенти »

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!