Музикални Права ЕООД (Независимо дружество за колективно управление на права)

SCI - НДУП

За МП (Независимо Дружество за Управление на Права - НДУП)

МУЗИКАЛНИ ПРАВА е „Независимо дружество за колективно управление на права“ (НДУП). Дружеството е вписано в Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права.

Можете да видите този регистър на страницата на Министерство на Културата. Документите на дружеството в Регистъра са публикувани тук.

Появата на такива дружества стана възможна след последните промени в Закона за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП) от 29.03.2018 г. Целта на такива дружества е да се децентрализира управлението на права и да се дадат възможности на правоносителите да печелят повече.

Лицензионни документи

Mожете да видите документите на дружеството в Регистъра тук.

Управлявани Права

Колективно управление на авторски и сродни на тях права на автори, артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и продуценти на аудиовизуални произведения за публично изпълнение на музикални произведения, изпълнения, звукозаписи и музикални видеозаписи (записи на аудиовизуални произведения) чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и превозни средства.

Контактна Информация

Страница: http://muzikalniprava.info

Поща: muzikalniprava@gmail.com

Телефон: +359 888 942 566

Лице за контакт: Борис Бончев (пълномощник на управителя)

ЕИК: 201258144

Правоносители

Токсити Пъблишинг ЕООД

Станислав Пандин

Цветан Ангелов

Стив Луис

Мартин Андре

Каталог на произведенията »

SCI и Токсити

Партньор

alert-success

С цел оптимизация на разходите и спестяване на пари на правоносителите, МУЗИКАЛНИ ПРАВА реши да довери административното и техническото си обслужване на Токсити. Това решение е продиктувано от експертизата на компанията. За целта двете компании подписаха договор за доставка на услуги.

Последни Новини

2023-06-14: Качен актуализиран каталог на управляваните права (+2155), към дата 01 Юни 2023 г.

2023-05-15: Нова версия (7) на договора за доставчици на услуги.

2022-11-22: Качен актуализиран каталог на управляваните права (+1979), към дата 01 Ноември 2022 г.

2022-03-07: Качен актуализиран каталог на управляваните права (+810), към дата 01 Март 2022 г.

2022-01-25: Нова версия (6) на договора за доставчици на услуги.

2021-11-19: Сменено наименувания на дружеството.

2021-10-01: Качен актуализиран каталог на управляваните права (+5131), към дата 01 Октомври 2021 г.

2021-06-21: Нова версия (5) на договора за доставчици на услуги.

2020-12-01: Качен актуализиран каталог на управляваните права, към дата 01 Ноември 2020 г.

2020-10-01: Качен актуализиран каталог на управляваните права, към дата 01 Септември 2020 г.

2020-04-01: Качен актуализиран каталог на управляваните права, към дата 01 Март 2020 г.

2019-09-01: Качен актуализиран каталог на управляваните права, към дата 01 Септември 2019 г.

2019-07-22: Подписан договор със Мартин Андре

2019-04-18: Подписан договор със Стив Луис

2019-01-04: Качен актуализиран каталог на управляваните права, към дата 04 Януари 2019 г.

2018-12-18: Качен актуализиран каталог на управляваните права, към дата 18 Декември 2018 г.

2018-11-23: Първият доставчик на in-store услуги, който използва каталога на SCI e Маркет Радио.

2018-11-14: SCI поличи удостоверението си за Независимо Дружество за Управление на Права (НДУП).

2018-09-29: SCI Technology започна да си партнира с Токсити Груп ООД, като подписа договор за технологични и административно обслужване.

2018-09-21: SCI Technology вече е в регистъра на лицата, подали заявление за регистрация на страницата на Министерство на Културата.

МП за Артисти

Ако сте автор, продуцент или артист-изпълнител, вие можете да договорите с нас управлението на вашите права за публично изпълнение чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и превозни средства.

По този начин вие ще монетизирате правата си чрез услугите предоставяни от нашите партньори (доставчици на in-store услуги за търговски обекти).

Можете да прекратите договора си с МП по взаимно съгласие, с тримесечно предизвестие или с изтичане на срока на договора.

Информация за каталога, представляван от МУЗИКАЛНИ ПРАВА ЕООД, съгласно чл.94у, ал.2, във връзка с чл.94в, ал.3, изречение 2 и чл.94у, ал.3 от ЗАПСП.

2023-06-01-MR-Rights-Catalog »

МП за Доставчици на Услуги

Ако сте доставчик на in-store услуги за търговски обекти, вие можете да договорите използването на музикалните произведения от нашия каталог за нуждите на вашите услуги.

Това става с подписването на стандартен договор за отстъпване на права, който можете да намерите тук: MP-Service-Provider-Contract-v7

Партньори, които ни се довериха:


Клиенти »

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!