Our Blog

Годишни отчети за 2016 на ПРОФОН и МУЗИКАУТОР – поглед отвътре

Годишните отчети на Музикаутор и Профон, дават добра представа за развитието на българския музикален бизнес. Като дружества за колективно управление на права, те отразяват отношението на бизнеса използващ музика към спазването на закона (ЗАПСП) и заплащането на права.  Отчетите са публично достъпни и си заслучава да бъдат прочетени. Ето и данните, които правят впечатление.

Приходи за 2016

МУЗИКАУТОР отчита общо 6,5 млн. лв. приходи от авторски възнаграждения, а ПРОФОН – 5,3 млн. лв. приходи от ползватели. Спрямо 2015 година това е спад от 12.7% при МУЗИКАУТОР и ръст от 17% при ПРОФОН. Спадът е обяснен с еднократен ефект от по-високи плащания на bTV през 2017, докато ръстът е функция на по-високите приходи от радио и телевизия. Интересен факт е, че МУЗИКАУТОР дават и проходите, като % изпълнение на заложения бюджет. Това сравнение отсъства в отчета на ПРОФОН.

Разходи за 2016

И двете дружества дават информация за административните си разходи, макар да няма детайли по пера. При МУЗИКАУТОР те са 17.23% от приходите, докато при ПРОФОН са 16.1%. Силно впечатление прави разликата в отделените средства за целеви фондове на дружествата. МУЗИКАУТОР е добавил почти 0,7 млн. лв. в своите фондове – Културен и Социален. ПРОФОН е добавил само 140 хил. лв. във фондовете за Подпомагане на изпълнители и за Борба с пиратството. МУЗИКАУТОР досто подробно описва за какво са харчат парите от тези фондове, докато ПРОФОН не дава допълнитела информация.

Разпределени суми

ПРОФОН е направил разпределение за две години (2014 и 2015 г.) и е наваксал закъснението, като стойността е 7.1 млн. лева. МУЗИКАУТОР е разпределил 3.8 млн. лв., като е даден доста подробен анализ на перата в тази сума.

Други факти

В отчета на МУЗИКАУТОР има доста подробна информация за членската маса на дружеството и структурата на управление. Силен фокус е поставен върху правните и административни инициативи на дружеството.

Отчетът на ПРОФОН има доста по-корпоративен вид и е фокуситан върху финансите на дружеството. Добро впечатлени прави поставянето на конкретни цели за 2017, но за жалост параметри за измеримостта им липсват. Интересна е и класацията на най-излъчваните песни през 2016. Тя е направена на база данните от мониторинг агенцията BMAT.

Отчетите можете да изтеглите от тук: МУЗИКАУТОР и ПРОФОН.

Алтернативни линкове за сваляне: МУЗИКАУТОР и ПРОФОН.

Tags: , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!