Our Blog

Tags Archives


You are currently viewing all posts tagged with музикаутор

КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА В ЕВРОПА – ИСТОРИЯ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

  • Standard
  • 1

Автор: Докторант Борис Бончев Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Университет по библиотекознание и информационни технологии Възникване на Колективното управление ...

Read more

Годишни отчети за 2016 на ПРОФОН и МУЗИКАУТОР – поглед отвътре

Годишните отчети на Музикаутор и Профон, дават добра представа за развитието на българския музикален бизнес. Като дружества за колективно управление на права, те отразяват отношението на ...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!